Jesteś tutaj

Franciszek Dowmont Giedroyć

Franciszek Dowmont Giedroyć (1860-1944) historyk filozofii i medycyny. Autor wielu poważnych prac naukowych , m. in: „Źródła biograficzno - bibliograficzne do dziejów medycyny w dawnej Polsce”. Uważany za jednego z najwybitniejszych polskich historyków medycyny.

(A. Śródka, Uczeni Polscy , t. 1 , Warszawa 1994,)

„Znajdują się tutaj i świadectwa historyczne pierwszorzędnej wagi, jak nadania i przywileje królewskie i podrzędniejsze dane. Nie pominąłem wszelako nazwiska żadnego lekarza i żadnej , chociażby nie lekarskiej jego pracy, o ile nazwisko spotkałem, a prace zdołałem poznać, a przynajmniej na ślad jej natrafić. Uczyniłem tak dlatego, że pozornie błahy teraz szczegół może się okazać użytecznym w toku przyszłych dociekań , a sam jedynie spis lekarzy, wykonawstwem zatrudnionych, powoli nam wyrobić z czasem pojęcie o stanie pomocy lekarskiej u nas w różnych epokach.” 


Fr. Giedroyć, Źródła Biograficzno – bibliograficzne do dziejów medycyny w dawnej Polsce, Warszawa 1911r.

Prof. Dr. med. Franciszek Giedroyć
Kierownik Zakładu Historii i filozofii medycyny

Prof. Dr. med. Franciszek Giedroyć
"podpisuje indeksy"

Rysunki wykonał Jan Kochanowski w roku akademickim 1923/24 w: Album katykatur. Warszawa, 1927