Jesteś tutaj

Józef Majer

Józef Majer (1808-1899),  lekarz, przyrodnik, antropolog, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pierwszy prezes Akademii Umiejętności
w Krakowie. Profesor Instytucji Lekarskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziekan Wydziału Lekarskiego, rektor , prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Zaołył i redagował Rocznik Wydziału Lekarskiego UJ
oraz „Zbiór wiadomości antropologicznych krajowych”. Współautor wydanych w Krakowie  „ Uwag nad niektórymi wyrazami lekarskimi” stanowiących zalążek prac nad pierwszym polskim słownikiem lekarskim.
Ogłosił dwie znakomite prace:

Fizjologia układu nerwowego , „ Fizjologia zmysłów”.

(St. Feliksiak, Słownik biologów polskich, 1987. ;

M. Łyskanowski, Dzieje medycyny polskiej, 2003 r.)