Jesteś tutaj

Karol Estreicher

Karol Estreicher (1827-1908)
"ojciec bibliografii polskiej"; historyk literatury i teatru; (1865-1868) kierownik Katedry Bibliografii Szkoły Głównej Warszawskiej; (1868-1905) dyrektor Biblioteki Jagiellońskej; współtwórca Akademii Umiejętności; autor "Bibliografii Polskiej (za lata 1800-1900).
A. Śródka, Uczeni polscy, Warszawa 1994 t. I, s. 451-453.

Karol Estreicher w inauguracyjnym wykładzie w Szkole Głównej powiedział:

 „Bibliografia nie jest prostem ksiąg opisaniem, ale jest nauka umiejętnego badania, opisywania, klasyfikowania i oceniania ksiąg,  jest znajomością utworów piśmienniczych wszystkich ludów i wieków.”

S. Kubów,  Sylwetki polskich bibliologów, Osolineum 1983r

Karol Estreicher wiedział, że bibliografia Polska zapewni mu nieśmiertelność. Na jednym z tomów napisał:

„Księga szlachectwa narodowej wiedzy
Kwiaty wyrosłe z ojczystej miedzy 
Żyją pod zeszłych pokoleń egidą
Dla tych – co przyjdą , i dla tych co idą.”

S. Kubów,  Sylwetki polskich bibliologów, Osolineum 1983r.