Jesteś tutaj

Polska Bibliografia Medyczna

Materiały  zamieszczone na wystawie
w Rektoracie WUM (od 24.09.08) ze zbiorów:

Biblioteki Głównej WUM
Zbiorów prywatnych mgr Hanny Bojczuk
Głównej Biblioteki Lekarskiej

przygotował zespół Biblioteki Głównej w składzie:
mgr Agata Małkowska
Urszula Pankratz
mgr Agnieszka Pyza
pod merytorycznym kierunkiem mgr Hanny Bojczuk i dyrektora Biblioteki  - mgr Irminy Utraty

Projekt i wykonanie strony  internetowej:
mgr Paweł Tarkowski
mgr Agata Małkowska