Jesteś tutaj

Stanisław Konopka

Stanisław Konopka (1896-1983)
lekarz, bibliotekarz i bibliograf, założyciel i wieloletni dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie.
Autor „Polskiej bibliografii lekarskiej dziewiętnastego wieku”, T. 1-13 (Warszawa 1974-1987), również autor wielotomowej współczesnej bibliografii lekarskiej  wydawanej od 1925 r.