Jesteś tutaj

Stanisław Kośmiński

Stanisław Kośmiński (1837-1883)
lekarz okulista, historyk medycyny, bibliotekarz
i bibliograf, absolwent wydziału lekarskiego Uniwersytetu w Moskwie.
Autor bibliografii „ Wykaz rzeczy zawartych w 72 tomach Pamietnika Towarzystwa Lekarskiego z lat 1837-1876”,
a także autor wielu prac, m. in: „Słownika lekarzów polskich”.


„Jakoż rok rocznie nasze piśmiennictwo naukowe zbogaca
się przyczynkami w tej mierze, aliści tak powoli, iż podotąd jeszcze przodują mu dawne prace Gąsiorowskiego i Kośmińskiego. Dwa te dzieła zawierają po dziś dzień najobfitszy zbiór danych
o lekarzach polskich lub w Polsce zamieszkałych, wobec czego każdy nowy badacz stale  na nie powoływać się musi i opierać za punkt wyjścia dla prac własnych.”

Fr. Giedroyć, Źródła Biograficzno – bibliograficzne do    dziejów medycyny w dawnej Polsce, Warszawa 1911r.


TOWARZYSTWO LEKARSKIE WARSZAWSKIE

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie,

rok założenia 1820, pierwszy prezes – August Ferdynand Wolf. Dokumentacja działalności Towarzystwa zawarta w „Pamiętnikach Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”, ukazywała się aż do 1938 r. ze zmienną częstotliwością: w różnych okresach był dwutygodnikiem, miesięcznikiem, kwartalnikiem i rocznikiem. Pamiętnik miał dwie części: naukową i urzędową.

Dom Towarzystwa, ul. Niecała

Sala posiedzeń Towarzystwa