Jesteś tutaj

Stomatologia


W 1934 roku opracowano przepisy prawne zabraniające publikowania reklam śródków leczniczych, nie posiadających zezwolenia, które wprowadzały w błąd odbiorcę, ilustrowały przebieg choroby bądź wskazywały źródło nabywania leku nie uprawnione do jego sprzedaży. Dziś, także przepisy prawne regulują treść reklam i sposób przedstawiania produktów. Ogłoszenia mogą być podane do publicznej wiadomości, do osób posiadających uprawnienia do wystawiania recept oraz do tych, zajmujących się dystrybucją produktów leczniczych.

       

Reklama produktu leczniczego skierowana do zwykłych obywateli powinna zawierać obowiązkowo nazwę leku, określenie substancji czynnej lub jej mieszaniny, przeciwwskazania do zażycia i nazwę produktu.